Search
Advertisement
System reklamy Test
Kategorie
polecamy

Spam – zmora internatów.

2

Począwszy od lat 90-tych, kiedy to upowszechnił się internet, użytkownicy sieci mają coraz większe problemy ze spamem. Obserwuje się rozwój zjawiska spamu. Obecnie kojarzone jest głównie z pocztą e-mail i niechcianymi sms-ami. Większość wiadomości rozsyłanych w sieci globalnej używa języka angielskiego. Od kliku lat obserwuje się nowe zjawisko- treści spamowe są automatycznie tłumaczone na język odbiorcy. Pojawia się również spam wysyłany w kraju odbiorcy, w języku narodowym internauty. Spamy wysyłane są z każdego zakątka świata, mają charakter masowy. Trafiają zarówno do odbiorców w krajach bogatych, a i w państwach biedniejszych. Spamerzy usiłują zatuszować niechciany charakter wiadomości i personalizują e-maile – personalnie odnoszą się do adresata. Odbiorca ma mieć wrażenie, że faktycznie dla niego przeznaczona jest oferta. Personalizowanie ma na celu zmniejszenie u odbiorcy uczucia, że otrzymał spam i zachęcenie do zapoznania się z wiadomością. Treścią spamu są różne dziedziny życia codziennego -od kredytów po lekarstwa. Internauta powinien mieć świadomość spamu, nie czytać takich wiadomości, tylko zgłaszać je do właściwych dla jego kraju instytucji zajmujących się walką ze spamem. Niestety, część odbiorców nie wie, że rozsyłanie spamu jest przestępstwem i to na kilku płaszczyznach, np.: nękanie obywatela niechcianymi wiadomościami i wykorzystanie jego danych osobowych, bez poinformowania go o tym fakcie i o celu wykorzystania danych.

Historia spamu

Spam nie jest pojęciem powstałym na użytek mediów elektronicznych. Pierwsze użycie słowa spam miało cel rozrywkowy – SPAM to produkt mięsny w skeczu grupy Monthy Pythona. W latach 80-tych ubiegłego wieku, za spam uważane były długie, uciążliwe teksty umieszczane na forach dyskusyjnych, w grach komputerowych i na czatach. Uciążliwość testów polegała na konieczności ciągłego przewijania obrazu na ekranie oraz na powolnym transferze danych przez internet. W owych czasach nie było szybkiego internetu, technologia internetowa była w powijakach. Spamem nazywano również wielokrotne umieszczanie publikacji o identycznych treściach o charakterze handlowym na forach Usenetu (ogólnoświatowego systemu grup dyskusyjnych). Ostatecznie w Ostatecznie słowniku New Oxford Dictionary of English w 1998 roku termin spam, został zdefiniowany jako „nieistotne lub nieodpowiednie wiadomości wysłane przez Internet do wielu grup dyskusyjnych lub użytkowników”. Za pierwszy udokumentowany przypadek spamu uznaje wiadomość promującą nowy produkt firmy Digital Equipment Corporation, rozesłaną do 600 użytkowników sieci ARPANET w 1978 roku. Kilka lat później, w 1994 roku użytkownicy na 6000 forach grup dyskusyjnych w sieci USENET otrzymali wiadomość o charakterze reklamowym rozesłaną przez kancelarię prawną. Informacja dotyczyła wsparcia przy uzyskaniu zielonej karty (wizy), zezwalającej na pobyt w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Wiadomość wywołała oburzenie użytkowników sieci, którzy podjęli działania odwetowe wobec spamera.

Co nie jest spamem.

4Nie wszystkie reklamy przychodzące na pocztę e-mail, czy reklamowe sms-y są spamem. Niejednokrotnie klient sam „zaprosił” reklamy na swoją pocztę. Często jest to działanie nieświadome, co nie zmienia statusu przychodzących wiadomości. Za spam nie uważa się wiadomości otrzymanych w wyniku podania adresu w celu ich otrzymania. Nadawca musi wykazać, że jest uprawniony do dysponowania adresem, a osoba, która udostępniła adres zrobiła to wiedząc, że podaje adres w celu otrzymywania wiadomości o charakterze handlowym. Przykładem mogą być listy mailingowe, w przypadku których odbiorca dokonał subskrypcji. Wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych lub też przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oznacza, że nadawca będzie przesyłał swoje oferty. Dlatego zanim klikniemy jakąkolwiek zgodę trzeba dokładnie przeczytać treść oświadczenia. Najczęściej ma ono następującą postać „Wyrażam zgodę na przesyłanie przez firmę XYZ informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)”. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez XYZ w celach marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926). XYZ informuje, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma XYZ z siedzibą w (tu dokładny adres firmy). Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne”

Metody działania spamerów.

Sieć internetowa to jedno z największych osiągnięć ubiegłego wieku. To bardzo przydatne narzędzie komunikacyjne, informacyjne, naukowe i rozrywkowe. Internet niesie ze sobą także zagrożenia. Pierwszym etapem działania spamerów jest pozyskanie bazy adresowej internautów, do których będą rozsyłać spamy. Do tego celu wykorzystywane są roboty, które przeszukują sieć w poszukiwaniu adresów e-mailowych publikowanych na stronach www, forach, mediach społecznościowych. Wadą tego sposobu jest możliwość pozyskania danych, które nie są w użyciu. Poza tym powstało wiele sposobów, które pozwalają ukryć adres, tak, że nie jest on widoczny dla robotów. Spamerzy pozyskują dane automatyczne generowanie adresów e-mail na podstawie znanych domen usług pocztowych. Wadą tej metody jest to, że nie do końca wiadomo, czy wygenerowany adres istnieje w rzeczywistości, a więc wiadomości wysyłane są na nieistniejące adresy, co naraża spamerów na dodatkowe koszty. W ten sposób generowane są adresy składające się z nazwisk, imion, dat urodzenia. Są one łatwe do odtworzenia, więc nie chronią dobrze poczty. Z punktu widzenia zagrożenia spamem, adresy składające się z nazwisk nie stanowią żadnego zabezpieczenia. Spamerzy dokonują również kradzieży baz adresowych w wyniku włamania do systemów komputerowych. Wykradzione adresy stają się obiektem handlu, co jest bardzo niebezpieczne dla użytkowników i niezwykle zyskowne dla spamerów. W ten sposób przestępcy otrzymują nie tylko adresy e-mailowe użytkowników, ale także dane osobowe (imię i nazwisko).

Spam -definicja

3Otwierając pocztę e-mail każdego dnia mamy przed oczami treści reklamowe, które nie były zamawiane. Kilka minut zabiera ich usuwanie. Wiele osób zastanawia się po co ktoś trudzi się i wysyła wiadomości, które i tak trafią do kosza?. Niezamówione wiadomości to spam. Definicji spamu jest sporo- najpopularniejsza określa spam jako niechcianą korespondencję pojawiającą się na platformach komunikacyjnych, takich jak: poczta elektroniczna, telefon, fax, komunikatory internetowe czy też reklamy znajdujące się na stronach. Spam cechuje masowy odbiorca, jednakowa treść niezależna od tożsamości adresata, brak zgody na przesyłanie treści oraz handlowy charakter wiadomości. Określenia synonimiczne spamu: junk mail, mailing, unsolited e-mail, nonsolited e-mail, unsolited communication. Bliskie (ale nie tożsame) pojęciu spamu jest pojęcie „niezamówionej informacji handlowej”. Spam zalewający pocztę jest zjawiskiem powszechnym, niektóre kraje europejskie szacuję, np.: Wielka Brytania, Ukraina i Hiszpania szacują, że ponad 70% e-maili ma charakter spamu. Trudno walczyć ze spamem, ponieważ ma on charakter międzynarodowy. W wielu krajach, również w Polsce rozsyłanie spamu jest przestępstwem. Prawo unijne również określa spam jako przestępstwo. Po ilości spamu widać, że spamerzy nie przejmują się faktem łamania prawa. Wysokie kary orzekane są zbyt rzadko. Działające w wielu krajach rządowe i lokalne organizacje walczące ze spamem przyjmują setki zgłoszeń rocznie i prowadzą postępowania przeciwko spamerom.

Wysyłanie spamu

Wysyłka kilku tysięcy e-maili to w dzisiejszych czasach żaden problem. Ochrona antyspamowa jest w stanie filtrować jedynie część przychodzącej poczty. Spamerzy działają za pośrednictwem poczty klienta lub korzystają z usług specjalistycznych firm, oferujących wysyłanie setek e-maili w krótkim czasie. Spamerzy wykorzystują legalnie działające serwisy, budują na nich własną strukturę sieciową i inwestują w wysokiej jakości łącza internetowe. Serwisy zabraniają wysyłania spamu, jednakże nie są w stanie zapewnić stuprocentowego bezpieczeństwa. Procesują się ze spamerami i wygrywają procesy. Nawet wysokie kary i przegrane sprawy sądowe nie powstrzymują spamerów. Spamowanie to dzisiaj przemyślane działanie w celach marketingowych. Wpadają na nim giganci światowego rynku z różnych branż. Walka o klienta jest bezprecedensowa, nawet kosztem klienta i reputacji firmy. Spamerzy liczą na to, że potencjalny czytelnik ich e-maili przypadkowo przeczyta wiadomość i skorzysta z usługi. Oddziaływanie reklamowe spamu jest znikome, gdyż użytkownicy najczęściej usuwają takie wiadomości. Problemem jest zbyt mała świadomość społeczna dotycząca spamu i nieuważne zachowania internautów. Problematyka spamu jest niezauważana przez światowe media i wielką politykę. Trudno wyobrazić sobie internet bez spamu, można jedynie starać się zmniejszyć jego niekorzystne oddziaływanie na internautów i systemy. Tylko od czujności użytkownika zależy, czy będzie on zalewany spamem.

Legalne pozyskiwanie adresów.

5Nie ma wątpliwości, co do tego, że spamerzy to internetowi przestępcy. Jednak nawet oni nie zawsze uciekają się do działań niezgodnych z prawem, aby pozyskać adresy e-mail. Z resztą nie muszą. Nie uważni internauci nieraz ułatwiają im działanie – udostępniają swoje dane, aby uzyskać jakąś usługę internetową. Pozyskane w ten sposób adresy są wykorzystywane w celu wysyłania spamu. Nie należy godzić się na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Wystarczy przyjąć zasadę, że poczta internetowa jest przeznaczona na odbieranie ważnych dla użytkownika wiadomości, a nie reklam. Z resztą reklam jest wystarczająco dużo na stronach internetowych. Warto wiedzieć, że firmy oferujące usługi w sieci, chętnie handlują bazami danych, a ceny baz danych są różne i zależą od regionu geograficznego, metody pozyskania adresów i ich aktualności. W cenę wlicza się wyselekcjonowanie adresów według określonego filtra, np.: tylko osób prywatnych lub tylko firm, ze względu na płeć, wiek, zawód. Rozwój e-handlu zwiększa zagrożenie niechcianymi wiadomościami, dlatego najlepiej jest posiadać pocztę tylko do celów zakupów internetowych i specjalne konto na internetowe płatności. Użytkownik nie jest bezbronny, musi znać jedynie swoje prawa. Ma pełne prawo nie wyrazić zgody na udostępnianie jego danych, jak i do zmiany danych. Ustawy o ochronie danych osobowych w europejskich państwach uwzględniają problem ochrony danych w internecie. Spam jest zakazany w Unii Europejskiej.

Spam nie tylko w internecie.

Spam kojarzy się z internetem. Niechciane wiadomości najczęściej przychodzą na pocztę, czaty lub zasłaniają aktualnie czytaną stronę internetową. Nie tylko użytkownicy komputerów mają problem ze spamem. Od kilku lat popularność zdobywają inne urządzenia mobilne, typu: smartfony. Spam mobilny jest w mniejszym stopniu dokuczliwy, bowiem zdobycie numeru telefonu jest trudniejsze niż zbieranie adresu e-mail. Bazy zawierające numery telefonów są lepiej zabezpieczone niż bazy e-maili. Od kilku lat większość telefonów umożliwia otworzenie odnośników (np. linku) umieszczonych w wiadomości tekstowej skierowanej na urządzenia mobilne. Spam z tej kategorii to zjawisko na mniejszą skalę i odległość niż spam komputerowy. W ubiegłej dekadzie najpopularniejszym źródłem bazy numerów dla spamerów były strony zawierające darmowe dźwięki dzwonków na telefony komórkowe. Aby nie stać się ofiarą spamu mobilnego należy unikać podawania numeru telefonu w internecie firmom, które mogłyby go wykorzystać w celach marketingowych. Każdy użytkownik, który padł ofiarą spamera może powiadomić operatora listy numerów i zażądać zablokowania listy oraz usunięcia swojego numeru. Operator może zablokować komunikację między dwoma stronami lub wstrzymać możliwość wysyłania wiadomości tekstowych od nadawcy zdefiniowanego jako spamer. Operatorzy mogą wprowadzać ograniczenia w liczbie wysłanych wiadomości za pośrednictwem jednego numeru. Istnieje również spam przypadkowy, kiedy to użytkownik zamiast opcji ‚odpowiedz” kliknie „odpowiedz wszystkim”.

Rodzaje spamu

1Kłopot ze spamem polega na tym, że istnieje kilka rodzajów spamu i kilka kategorii jego podziału. Jest to zjawisko uciążliwe, ale niejednorodne. Nie należy liczyć na to, że internet przestanie być zalewany spamem, a administratorzy danych przestaną pomagać spamerom. W grę wchodzą wielkie , realne, a nie wirtualne pieniądze. Spam dzieli się ze względu na jego podmiot na skierowany do osoby fizycznej i na skierowany do podmiotów gospodarczych. Ze względu na treść spamu dzielimy go na: handlowy, zawierający załączniki lub odnośniki z fałszywym oprogramowaniem oraz spam z informacją niekomercyjną. Ze względu na cel spam dzieli się na: sprzedaż, wyłudzenie danych, zarażenie komputera. Spamy najczęściej rozsyłane są na strony www, pocztę e-mail, technologie mobilne, portale społecznościowe, gry online, czaty i fora internetowe. Spamy są niebezpieczne dla użytkownika i dla zasobów internetowych. Prawie połowa incydentów naruszających bezpieczeństwo w sieci jest związana ze spamem. Sporym problemem jest spam erotyczny, który powoduje uszkodzenia systemu w komputerze i ma negatywny wpływ na psychikę osób nieletnich. Rodzajami naruszeń związanymi ze spamem są ataki polegające na próbie odgadnięcia hasła poprzez jego wielokrotne wpisanie oraz złośliwe URL-e , linki będące odnośnikami do złośliwej zawartości. Jeżeli nie była zamawiana dana treść, to lepiej nie otwierać takich wiadomości. Pishing to kolejna metoda wyłudzania informacji, poprzez podszywanie się pod znaną osobę lub firmę.

Spamdexing

Wysyłanie prostego spamu to dla spamerów stanowczo za mało. W końcu spam z poczty, czy telefonu można łatwo odrzucić, a spamer nic nie zyskuje. O wiele lepsze efekty przestępcy internetowi uzyskują wykorzystują popularne narzędzia internetowe, takie jak: kod HTML i wyszukiwarki internetowe. Jednym z rodzajów spamu jest spamdexing, to znaczy połączenie spamu i indeksowania. Odnosi się do zmodyfikowanego kodu HTML na stronach WWW. Prezentowana metoda umożliwia lepsze pozycjonowanie informacji spamerskich w wyszukiwarkach. Proceder ten pozwala na ingerowanie w to, jakie treści ukażą się użytkownikowi wyszukiwarki na samym początku poszukiwania określonych treści. Ma więc wpływ na funkcjonowanie użytkownika w sieci i w gruncie rzeczy wymusza na nim działania, których nie planował. Zwiększa się tym samym prawdopodobieństwo kliknięcia w link zawierający informacje, których odbiorca nie szukał. Przypadkowe kliknięcie w niechciany link wydłuża czas wyszukiwania istotnych dla odbiorcy informacji, powoduje stratę cennego czasu i często prowadzi do zawirusowania komputera. Spamdexing to oszukiwanie internauty. Taki spam może zawierać treści podobne do tych szukanych przez daną osobę. Odbiorca może ulec manipulacjom zawartym w spamie i skorzystać z oferty, choć wcześniej nie planował określonych w spamie działań. Wyszukiwarki i pozycjonowanie stron nie są w stanie zabezpieczyć internautów przed spamem. Przypadkowe kliknięcia zdarzają się każdemu użytkownikowi internetu.